Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Om Svenska Mekanisters Riksförening

Mekanisterna är en sammanslutning av ingenjörer med maskinteknik, energiteknik eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

 
Föreningen syftar till att främja den tekniska utvecklingen i landet och att öka intresset för och kunskapen om ingenjörsrollen genom att anordna tekniskt aktuella konferenser, föredragskvällar och studiebesök samt ge ut medlemstidningen Mekanisten.
 
Arbetet drivs i kommittéform och omfattar:
- Energi och transport
- Smörj- och drivmedel
- Stora motorer
 
Vart tredje år delas Ljungströmsmedaljen ut till minne av den store ingenjören och industrimannen Fredrik Ljungström för att uppmärksamma extraordinära livsinsatser inom svensk ingenjörskonst.
 
Genom Mekanisternas samarbete med ASME (American Society of Mechanical Engineers) ges förmånlig åtkomst till dess stora utbud av publikationer.
 
På hemsidan www.mekanisterna.se återfinns aktuell information om kommande evenemang, medlemregistrering, förlagsverksamheten, tidskriften Mekanisten och annat som en Mekanisterna-medlem kan tänkas vilja veta.
 
Mer information kan fås genom Mekanisternas kansli:
Nadia Svensson
Box 2045, 135 02 Tyresö
Telefon 070-857 87 62
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2017/2018 -

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
Även 2017 blev vittne till ett antal lyckade konferenser och seminarier i Mekanisternas regi. Smörj- och Drivmedelskommittén inledde starkt med konferensen Elektrifiering av farkoster i mars och följde sedan upp med en den uppskattade konferensen Autonoma farkoster i oktober. Energi- och Transportkommittén tog sedan vid med ett kvällsseminarium i november med det högintressanta temat Småskalig kraft.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
Förlagsverksamheten har under året förstärkts med en ny upplaga av storsäljaren Rätt och rent om hydrauloljor och -system som snart går i tryck.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
 
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2018.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

 
Upplagd: 2017-12-13

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida