Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Om Svenska Mekanisters Riksförening

Mekanisterna är en sammanslutning av ingenjörer med maskinteknik, energiteknik eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

 
Föreningen syftar till att främja den tekniska utvecklingen i landet och att öka intresset för och kunskapen om ingenjörsrollen genom att anordna tekniskt aktuella konferenser, föredragskvällar och studiebesök samt ge ut medlemstidningen Mekanisten.
 
Arbetet drivs i kommittéform och omfattar:
- Energi och transport
- Smörj- och drivmedel
- Stora motorer
 
Vart tredje år delas Ljungströmsmedaljen ut till minne av den store ingenjören och industrimannen Fredrik Ljungström för att uppmärksamma extraordinära livsinsatser inom svensk ingenjörskonst.
 
Genom Mekanisternas samarbete med ASME (American Society of Mechanical Engineers) ges förmånlig åtkomst till dess stora utbud av publikationer.
 
På hemsidan www.mekanisterna.se återfinns aktuell information om kommande evenemang, medlemregistrering, förlagsverksamheten, tidskriften Mekanisten och annat som en Mekanisterna-medlem kan tänkas vilja veta.
 
Mer information kan fås genom Mekanisternas kansli:
Nadia Svensson
Box 2045, 135 02 Tyresö
Telefon 070-857 87 62
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2018/2019 -

Bästa medlem!
Styrelsen tackar dig för det gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
En absolut höjdpunkt under 2018 var Ljungströmspris-dekorationen av Gunnar Asplund för hans insatser för elektrifiering av vägtransporterna. Elektriker till trots har Gunnar visat goda insikter även inom mekaniken med en sinnrik vägbaneförlagd elförsörjningslösning som till skillnad mot stolpförlagd
gör elen tillgänglig för alla vägfordon oavsett höjd. Detta är en stark kandidat för vår framtida hållbara vägtransportlösning och det ger Mekanisterna stor tillfredsställelse att få uppmärksamma Gunnar för
hans arbete.
 
Förlagets nya utgåva av Rätt& Rent för hydraulsystem har blivit en stor framgång med över tusen sålda exemplar, vilket visar att föreningen har en roll att fylla inom nischad teknisk litteratur. Har du
som medlem förslag på liknande trycksaker mottas det tacksamt.
 
Smörj- och Drivmedelskommittén arrangerade i maj konferensen Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem som lockade många intresserade deltagare. Energi- och Transportkommittén inledde i
oktober sin seminariesvit på temat Energieffektiva fordon med hur myndigheterna ser på frågan.
Under nästa år följs det upp med ytterligare två seminarier. Det ena ur tillverkarens perspektiv och det andra ur användarens.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2019.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2019-01-12

Tidigare ledare

Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida