Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Om Svenska Mekanisters Riksförening

Svenska Mekanisters Riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer med god arbetslivserfarenhet och teknologer med maskin-, energi- eller transportteknik som huvudsakliga intresseområden.

Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen, att driva kunskaps- spridning, att erbjuda ett intressant nätverk samt att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan. SMR arbetar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Svenska Mekanisters Riksförening har ett väl utvecklat samarbete med ASME (The American Society of mechanical Engineers) och ImechE (Institution of Mechanical Engineers, Storbrittannien).

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar konferenser och industribesök kring aktuella teknik- och metodområden samt inom aktuella ämnesövergripande frågor.

Programverksamheten drivs i kommittéerna Produktion, Konstruktion, Transport, Energi, Smörj- och Drivmedel samt Produktutveckling & konstruktion.

Svenska Mekanisters Riksförenings medlemmar har traditionellt varit civilingenjörer. Sedan ett antal år tillbaks har vi emellertid vidgat medlemskapet till att omfatta även högskoleingenjörer med minst 120 p. Gränserna mellan olika utbildningsprogram har numera suddats ut och många mellanformer uppstår. Därför har vi inte knutit medlemskapet så strikt till visst genomgånget studieprogram utan i stället i stadgarna skrivit att programmet ska anknyta till Svenska Mekanisters Riksförening intresseområden.

Svenska Mekanisters Riksförening samarbetar med andra ingenjörsföreningar; SER, SKR och TFF.

Våra medlemmar är välkomna på deras aktiviteter och vice versa.
För program, se deras hemsidor:


SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

SKR, Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Notera att de olika föreningarna har olika anmälningsregler samt
att deltagarantalet kan vara begränsat.

 

Svenska Mekanisters Riksförening
Box 2045, SE-135 02 Tyresö, Tel: +46 70-857 87 62, info@mekanisterna.se

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2016-12-09

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida