Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Välkommen att bli medlem!

Till ansökan om medlemskap…

Svenska mekanisters riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer och teknologer med maskin– energi– eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen samt verka för givande kontakter och kamratlig samvaro mellan medlemmarna. Svenska mekanisters riksförening verkar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna. Föreningens verksamhet sker huvudsakligen inom olika kommittéer.
 

Vad kan Svenska mekanisters riksförening erbjuda dig?
Svenska mekanisters riksförening anordnar tekniskt aktuella konferenser med föredragshållare från hela världen.

Utöver dessa större arrangemang anordnar föreningen föredragskvällar kontaktmöten med företag samt studiebesök vid tekniska industrier.

Svenska mekanisters riksförening kan, genom sina medlemmar och genom sitt samarbete med andra tekniska organisationer, erbjuda ett stort kontaktnät av ingenjörer. Inom Sverige har SMR kontakt med sammanslutningar med andra intresseområden, t.ex. SKR (kemiingenjörerna). SMR har även ett väl utvecklat samarbete med ASME (The American Society of Mechanical Engineers) i USA och ImechE (Institution of Mechanical Engineers) i Storbritannien. Som SMR-medlem kan du delta i dessa föreningars evenemang samt prenumerera på deras tidskrifter och publikationer.

I SMR:s medlemstidning Mekanisten kan du läsa intressanta artiklar om ny och gammal teknik. På föreningens hemsida hittar du uppgifter om SMR och program för SMR:s alla evenemang. Föreningen ger även ut en matrikel, där du lätt kan söka på såväl personer som företag.

Medlemsavgift
Ordinarie 490 kr/år
Doktorander och pensionärer  350 kr/år
Teknologer 100 kr/år

Till ansökan om medlemskap…

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2018/2019 -

Bästa medlem!
Styrelsen tackar dig för det gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
En absolut höjdpunkt under 2018 var Ljungströmspris-dekorationen av Gunnar Asplund för hans insatser för elektrifiering av vägtransporterna. Elektriker till trots har Gunnar visat goda insikter även inom mekaniken med en sinnrik vägbaneförlagd elförsörjningslösning som till skillnad mot stolpförlagd
gör elen tillgänglig för alla vägfordon oavsett höjd. Detta är en stark kandidat för vår framtida hållbara vägtransportlösning och det ger Mekanisterna stor tillfredsställelse att få uppmärksamma Gunnar för
hans arbete.
 
Förlagets nya utgåva av Rätt& Rent för hydraulsystem har blivit en stor framgång med över tusen sålda exemplar, vilket visar att föreningen har en roll att fylla inom nischad teknisk litteratur. Har du
som medlem förslag på liknande trycksaker mottas det tacksamt.
 
Smörj- och Drivmedelskommittén arrangerade i maj konferensen Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem som lockade många intresserade deltagare. Energi- och Transportkommittén inledde i
oktober sin seminariesvit på temat Energieffektiva fordon med hur myndigheterna ser på frågan.
Under nästa år följs det upp med ytterligare två seminarier. Det ena ur tillverkarens perspektiv och det andra ur användarens.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2019.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2019-01-12

Tidigare ledare

Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida