Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Välkommen att bli medlem!

Till ansökan om medlemskap…

Svenska mekanisters riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer och teknologer med maskin– energi– eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen samt verka för givande kontakter och kamratlig samvaro mellan medlemmarna. Svenska mekanisters riksförening verkar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna. Föreningens verksamhet sker huvudsakligen inom olika kommittéer.
 

Vad kan Svenska mekanisters riksförening erbjuda dig?
Svenska mekanisters riksförening anordnar tekniskt aktuella konferenser med föredragshållare från hela världen.

Utöver dessa större arrangemang anordnar föreningen föredragskvällar kontaktmöten med företag samt studiebesök vid tekniska industrier.

Svenska mekanisters riksförening kan, genom sina medlemmar och genom sitt samarbete med andra tekniska organisationer, erbjuda ett stort kontaktnät av ingenjörer. Inom Sverige har SMR kontakt med sammanslutningar med andra intresseområden, t.ex. SKR (kemiingenjörerna). SMR har även ett väl utvecklat samarbete med ASME (The American Society of Mechanical Engineers) i USA och ImechE (Institution of Mechanical Engineers) i Storbritannien. Som SMR-medlem kan du delta i dessa föreningars evenemang samt prenumerera på deras tidskrifter och publikationer.

I SMR:s medlemstidning Mekanisten kan du läsa intressanta artiklar om ny och gammal teknik. På föreningens hemsida hittar du uppgifter om SMR och program för SMR:s alla evenemang. Föreningen ger även ut en matrikel, där du lätt kan söka på såväl personer som företag.

Medlemsavgift
Ordinarie 490 kr/år
Doktorander och pensionärer  350 kr/år
Teknologer 100 kr/år

Till ansökan om medlemskap…

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2017/2018 -

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
Även 2017 blev vittne till ett antal lyckade konferenser och seminarier i Mekanisternas regi. Smörj- och Drivmedelskommittén inledde starkt med konferensen Elektrifiering av farkoster i mars och följde sedan upp med en den uppskattade konferensen Autonoma farkoster i oktober. Energi- och Transportkommittén tog sedan vid med ett kvällsseminarium i november med det högintressanta temat Småskalig kraft.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
Förlagsverksamheten har under året förstärkts med en ny upplaga av storsäljaren Rätt och rent om hydrauloljor och -system som snart går i tryck.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
 
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2018.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

 
Upplagd: 2017-12-13

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida