Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

In English

The Swedish Society of Mechanical Engineers(“Mekanisterna”) is open for membership for engineers (M. Sc. and B. Sc.), as well as engineers otherwise qualified through work and experience from applied technology. Mechanical engineering, Energy and Transport technologies and Fuel & Lubricants are key areas of interest.

The association's goal is to promote technology development, accelerating the dissemination of knowledge, offering a valuable network, and to promote friendly relations between members. The Association is also working to influence the education of the technical universities. Some knowledge of the Swedish language is required, as we are an association with a long and rich history, most of our publications and materials are in Swedish. Thus, a good professional opportunity to practice and improve your Swedish skills!

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2018/2019 -

Bästa medlem!
Styrelsen tackar dig för det gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
En absolut höjdpunkt under 2018 var Ljungströmspris-dekorationen av Gunnar Asplund för hans insatser för elektrifiering av vägtransporterna. Elektriker till trots har Gunnar visat goda insikter även inom mekaniken med en sinnrik vägbaneförlagd elförsörjningslösning som till skillnad mot stolpförlagd
gör elen tillgänglig för alla vägfordon oavsett höjd. Detta är en stark kandidat för vår framtida hållbara vägtransportlösning och det ger Mekanisterna stor tillfredsställelse att få uppmärksamma Gunnar för
hans arbete.
 
Förlagets nya utgåva av Rätt& Rent för hydraulsystem har blivit en stor framgång med över tusen sålda exemplar, vilket visar att föreningen har en roll att fylla inom nischad teknisk litteratur. Har du
som medlem förslag på liknande trycksaker mottas det tacksamt.
 
Smörj- och Drivmedelskommittén arrangerade i maj konferensen Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem som lockade många intresserade deltagare. Energi- och Transportkommittén inledde i
oktober sin seminariesvit på temat Energieffektiva fordon med hur myndigheterna ser på frågan.
Under nästa år följs det upp med ytterligare två seminarier. Det ena ur tillverkarens perspektiv och det andra ur användarens.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2019.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2019-01-12

Tidigare ledare

Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida