Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

In English

The Swedish Society of Mechanical Engineers(“Mekanisterna”) is open for membership for engineers (M. Sc. and B. Sc.), as well as engineers otherwise qualified through work and experience from applied technology. Mechanical engineering, Energy and Transport technologies and Fuel & Lubricants are key areas of interest.

The association's goal is to promote technology development, accelerating the dissemination of knowledge, offering a valuable network, and to promote friendly relations between members. The Association is also working to influence the education of the technical universities. Some knowledge of the Swedish language is required, as we are an association with a long and rich history, most of our publications and materials are in Swedish. Thus, a good professional opportunity to practice and improve your Swedish skills!

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2017/2018 -

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
Även 2017 blev vittne till ett antal lyckade konferenser och seminarier i Mekanisternas regi. Smörj- och Drivmedelskommittén inledde starkt med konferensen Elektrifiering av farkoster i mars och följde sedan upp med en den uppskattade konferensen Autonoma farkoster i oktober. Energi- och Transportkommittén tog sedan vid med ett kvällsseminarium i november med det högintressanta temat Småskalig kraft.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
Förlagsverksamheten har under året förstärkts med en ny upplaga av storsäljaren Rätt och rent om hydrauloljor och -system som snart går i tryck.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
 
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2018.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

 
Upplagd: 2017-12-13

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida