Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

MEKANISTERNAS LJUNGSTRÖMSPRIS

 
STATUTER FÖR MEKANISTERNAS LJUNGSTRÖMSPRIS
 
§ 1 Ljungströmspriset instiftades 1971 till dåvarande Mekanikrådets S: tae Luciae Ordens 50-årsjubileum inom Svenska Mekanisters Riksförening.
 
§ 2 SMR Ljungströmspris förlänas personer som nedlagt framstående arbete inom de tekniska vetenskaper som ingår i den mekanistiska ingenjörskonsten, omfattande maskinbyggnadskonst, skeppsbyggnadskonst och flygteknik.
 
§ 3 Priset består av en medalj slagen i brons. Medaljen bär på åtsidan bilden av bröderna Birger och Fredrik Ljungström och devisen Mekanisternas Ljungströmspris. På frånsidan bär medaljen ordern Maskinteknik, Skeppsteknik, Flygteknik. Pristagarens namn jämte årtal för utdelandet ingraveras på frånsidan.
 
§ 4 Pristagare utses av en prisnämnd som skall vara enhällig. Prisnämnden utses av Mekanisternas styrelse. Prisnämnden bör inhämta förslag till pristagare från lämpliga institutioner och organisationer, samt beakta förslag från enskilda förslagsställare.
 
§ 5 Priset skall som regel utdelas vart tredje år.
 
§ 6 Ledamot i prisnämnden må ej tilldelas priset.
 
§ 7 Priset utdelas av Mekanisternas styrelse.
 
§ 8 I samband med prisutdelningen kan även ett penningstipendium utdelas till särskilt förtjänt teknolog eller nybliven civilingenjör.
 
§ 9 Förändras föreningens organisation så att dessa statuter inte längre är tillämpliga skall styrelsen ändra statuterna så att det ursprungliga syftet bibehålles.
 
 
FÖLJANDE TEKNIKER HAR UNDER ÅREN TILLDELATS
LJUNGSTRÖMSPRISET
 
1971 Ingvar Ljung, för insatser inom svensk ångteknik
 
1974 Curt Nicolin, för grundläggande arbete inom gasturbintekniken
1977 Gunnar Ljungström, för utveckling av den svenska personbilen
 
1980 Sven Olof Krongård, för utveckling av gasturbiner med tillhörande transmissionssystem för fordon.
 
1983 Per Gillbrand, för insatser inom motortekniken, främst reglersystem för turboladdning i standardbilar.
 
1986 Sven Olof Ridder, för insatser inom flygteknik.
 
1989 Orvar Björheden, för utveckling av KaMeWa-propellern med extremt svepta blad.
 
1993 Karl-Axel Olsson, för banbrytande insatser inom området
sandwichkonstruktioner.
 
1996 Kjell Thorén, för hans insatser inom gas- och ångturbinteknik i kombination med förbränningsteknik.
 
1999 Jan Wikander, för hans pionjärinsats inom Mekatronik.
 
2002 Rolf Jacobsson, för att ha utvecklat en framgångsrik serie industrislipmaskiner med tryckluftturbiner.
 
2005 Alfons Falk, för hans breda kunnande, engagemang och förmåga att omsätta operativa krav till väl fungerande tekniska lösningar på system och detaljnivå.
 
2008 Evert Andersson, Nestor inom svensk järnvägsteknik.
 
2011 Eric Granryd, En av de största auktoriteterna i världen inom avancerade kylteknik och värmepump teknik.
 
2015 Bo Lundqvist, för boken Ritteknik som har gjort ovärderligt industriell nytta i samband med mekanisk konstruktion.
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2018/2019 -

Bästa medlem!
Styrelsen tackar dig för det gångna året och välkomnar dig till det nya.
 
En absolut höjdpunkt under 2018 var Ljungströmspris-dekorationen av Gunnar Asplund för hans insatser för elektrifiering av vägtransporterna. Elektriker till trots har Gunnar visat goda insikter även inom mekaniken med en sinnrik vägbaneförlagd elförsörjningslösning som till skillnad mot stolpförlagd
gör elen tillgänglig för alla vägfordon oavsett höjd. Detta är en stark kandidat för vår framtida hållbara vägtransportlösning och det ger Mekanisterna stor tillfredsställelse att få uppmärksamma Gunnar för
hans arbete.
 
Förlagets nya utgåva av Rätt& Rent för hydraulsystem har blivit en stor framgång med över tusen sålda exemplar, vilket visar att föreningen har en roll att fylla inom nischad teknisk litteratur. Har du
som medlem förslag på liknande trycksaker mottas det tacksamt.
 
Smörj- och Drivmedelskommittén arrangerade i maj konferensen Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem som lockade många intresserade deltagare. Energi- och Transportkommittén inledde i
oktober sin seminariesvit på temat Energieffektiva fordon med hur myndigheterna ser på frågan.
Under nästa år följs det upp med ytterligare två seminarier. Det ena ur tillverkarens perspektiv och det andra ur användarens.
 
Redaktör Mattsson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften Mekanisten.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2019.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2019-01-12

Tidigare ledare

Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida