Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Farkosters energieffektivitet, farkostoperatörer berättar.   (Kvälls-seminarie)

2019-10-15

Seminarium 15 oktober 2019

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar fyra seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Det andra seminariet, som hölls 9 april 2019, innehöll presentationer från farkosttillverkarna av vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Presentationerna sammanfattas i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ytterligare två seminarier med presentationer från andra delaktiga aktörer:

   -- Farkostoperatörer 15 oktober 2019
   -- Övergripande analys Våren 2020 

Tid: Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 – 21.00
        
Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30 

Plats: KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin

Pris: 150 kr för administration och kaffe.

Anmälan: Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller via föreningens hemsida www.mekanisterna.se. Betala 150: - till pluskonto 554565-2 eller betala kontant på plats.

Anmälan

Fyll i ditt namn och din e-postadress för att anmäla dig till detta program/evenemang.

Förnamn

Efternamn

E-post

Faktureringsadress

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...