Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Tidsresa med Mekanister framgångsrikt genomförd!

Nu skojar du! Hur då? Jo så här gick det till! Den 23 september testade ett gäng Mekanister att resa tillbaks i tiden. I Norrtälje närmare bestämt på Pythagoras. Då vi steg över tröskeln till verkstaden sveptes vi närmare 100 år tillbaks i tiden. Vi kunde bekanta oss med ett stycke industrihistoria som startade med en tillverkning av räknemaskiner och som så småningom utvecklades till att bli en omfattande tillverkning av tändkulemotorer.

Vår ciceron berättade kunnigt både om teknikutvecklingen inom mekanisk bearbetning och demonstrerade ett urval av verktygen. Vi fick även en inblick i hur arbetsförhållanden såg ut under 1900 talets första hälft. För många var säkert besökets höjdpunkt stunden då en av klenoderna startades och vi kunde alla njuta av det sköna ljud som bara en tändkulemotor kan bjuda på. Och numera vet vi vilket tomgångsvarvtal en dylik motor har – men se det berättar vi inte! Svaret fås endast genom ett eget besök.

Vips var vi alla hela och välbehållna åter i nutid och besöket avslutades med en kort betraktelse varför dieselmotorn tekniskt konkurrerade ut tändkulemotorn, men se ljudmässigt tänkte alla det var allt bättre förr.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet