Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten som nättidning

Hej alla läsare av Mekanisten

Här kommer första numret av Mekanisten som nättidning. Tidningsvärlden lever i dag ett hårt liv för att få ut sina alster på marknaden. Även Mekanisten har drabbats av dessa hårda tider.

Svenska Mekanisters Riksförening har liksom flera etablerade föreningar drabbats av medlemsavgångar och rekryteringssvårigheter. Samhället har i dag nya gränssnitt. Vi grupperar oss inte på samma sätt längre utan vi har i stället våra nätverk via internet där t.ex Facebook är en aktiv del. Vår förening har därför nödgats att inse realiteter. Vi kan inte hos en krympande förening med knappt 1 000 medlemmar få samma stöd från de företag som ska annonsera i tidningen. Dessutom har tryckkostnaderna liksom portot ökat varför kostnadsutvecklingen för tidningsproduktionen har kommit till den nivå att en fortsatt tryckt tidning för närvarande ansetts omöjlig.

Mekanisten är inte den enda tidningen som drabbats av detta. Den ansedda amerikanska tidskriften Newsweek meddelade hösten 2012 ”Newsweek will cease publishing its print edition at the end of December 2012 and go all digital”. Vi är därför inte ensamma om att försöka flytta över tidningen till en digital version.

Därför kommer vi nu att försöka ge ut Mekanisten i digital form. Tekniken för att framställa en digital tidning har vi ännu inte lärt oss, men till dags dato får det bli ett pdf-dokument som kan hämtas upp på föreningens hemsida eller skickas ut av kansliet.

Hur det hela ska se ut i framtiden vet vi ännu inte i dag, men detta är i alla fall ett gott försök att hålla kontakt med medlemmarna. Ta tillfället i akt och hör av dig till föreningen eller till redaktionen, både avseende den digitala produktionen och det fysiska innehållet.

Vi önskar även att flera av er kan bidraga med artiklar från er egen erfarenhet eller i alla fall föreslå tekniska artiklar.

2012 blev ett år utan Mekanisten, men här kommer ett första nummer 2013, ett digitalt sådant.

Staffan Mattson
chefredaktör

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet