Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: El som drivmedel - räcker elen?

Svenska Mekanisters Riksförening bjuder in till seminarium i Stockholm 2019-11-14

El som drivmedel - räcker elen? 

I början på 1900-talet stod valet av drift för bilar mellan ånga, el och bensin.

Utgången av valet påverkades av Ford och Rockefeller och valet blev bensin.
Idag står vi inför ett nytt val, där elen nu ser ut som en given vinnare.
Men räcker elen? Hur mycket kommer att gå åt? Och när?
Hur blir det med produktionen av batterier? Hur lång blir körsträckan?
Skiljer sig elmotorer för massproduktion till bilar från elmotorer för industriproduktion?
Hur ändras utformning av ”bensinstationen”? Vilket utbud kommer att finnas?
Hur kommer den nya staden att formas med eldrift för bussar, bilar och lastbilar?

Det är några frågor som belyses i detta seminarium.

Förintresset har varit stort så anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Sista anmälan: 8 november 2019

Tid: 14 november 2019 klockan 09.30-16.30 

Plats:  Circle K HK, Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 24. T: Mariatorget.

Pris:2500 kr för medlemmar 

Länk till inbjudan med program i PDF-format

Länk till anmälan

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet