Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: Förbränningsmotorer och miljön


En spännande övergång sker till drivlinor med förnyelsebara bränslen och låga emissioner. Förutsättningarna är olika på global och lokal nivå och därmed skiljer sig regelverken och begränsningarna för skadliga emissioner. För transportsektorn är det viktigt att kunna bedöma framtiden och ligga rätt i tiden. För låga emissioner är el-, bränslecell- och gasmotorer ett alternativ.
Hur länge kommer konventionella förbränningsmotorer och flytande bränslen finnas kvar? Hur kommer reglerna se ut på lokal och global nivå? /.../
 
Här kommer ett seminarium som behandlar dessa frågor och ger insyn hur ansvariga myndigheter vill styra framtiden och hur motor-, fordons- och drivmedelstillverkare tolkar de signaler som finns samt erfarenheter vid användning av nya drivlinor. Ledande aktörer från de olika transportområdena presenterar fakta om framtidens drivlinor.
 

Tid: 19 mars 2019 klockan 09.30-16.00 på 

Plats: Circle K HK, Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 24. T: Mariatorget. Förintresset har varit stort så anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Pris: 1900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2600 SEK för icke-medlemmar. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2300 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år.

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se.
 
Ange personnamn, organisation, e-post och fakturaadress. Ange även om du är medlem i Svenska Mekanisters Riksförening eller önskar medlemskap,
 
Sista anmälningsdag är 14 mars 2019.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet