Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarie 16 oktober: Farkosters energieffektivitet - Myndigheter

 

Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och

andra intresserade till ett seminarium tisdagen den 16 oktober 2018

 

Farkosters energieffektivitet

 

Detta är en inbjudan till seminariet med detaljprogram, plats, tider och arrangemang.

 

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar tre seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. För att belysa detta stora område arrangerar vi tre seminarier med presentationer från de olika delaktiga aktörerna:

 

Myndigheter 16 oktober 2018

Farkosttillverkare  Våren 2019

Farkostanvändare Hösten 2019

 

Tid: Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 17.00 – 21.00

        Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30

Plats: KTH, Teknikringen 8, botttenvåningen, sal Munin

Pris: 100 kr för administration och kaffe.

Anmälan: Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se               

Betala 100:- till plusgiro konto: 554565-2 eller betala kontant på plats.

 

 

Föredrag vid Mekanisternas seminarium ”Farkosters energieffektivitet”

Tisdagen den 16 oktober 2018

 

 

Organisation                                        Ämne

Mekanisterna:        Johan Bratthäll      Välkomna och intro

Trafikverket:           Håkan Johansson  Vägfordon

Trafikverket:           Björn Ållebrand     Spårfordon

Luftfartsverket:       Niclas Wiklander    Flygplan

Transportstyrelsen: Jacob Rockström    Fartyg

 

Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst.

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet