Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Ljungströmspristagare 2018 !

Ljungströmsmedaljen år 2018 tilldelas GUNNAR ASPLUND
 
Juryns motivering:
 
Gunnar Asplund är en visionär med ett budskap om att elvägar bör göras tillgängliga för eldrivna vägfordon.
 
Med en strömavtagare på elfordonet och en elektrisk skena ovanpå eller nedgrävd i vägbanan kan laddningsbara elfordon köras samtidigt som batterierna laddas. Eldrivna batterifordon och elvägar
kompletterar därmed varandra. Behovet av eluttag hemma och köer vid laddningsstationerna minskar således.
 
Standardisering ihop med övriga Europa är dock en nödvändighet om elvägar mellan Ystad och Haparanda ska bli verklighet. Vad gäller elvägar och elfordon finns möjligheter för Sverige att bli ett
föregångsland inom utveckling och testverksamhet, på samma sätt som Sverige idag är ett nav för fordonstester i vinterklimat.
 
Prisutdelning sker i samband med årsmötet 27 mars kl 18:00
 
Program:
-- Presentation av 2018 års mottagare av Ljungströmsmedaljen
-- Utdelning av Ljungströmsmedaljen
-- Lätt förtäring samt bubbel
 
Anmäl gärna ditt deltagande via e-post info@mekanisterna.se eller tel 0708578762

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet