Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Produktionskommittén

Kommittén ska verka som en viktig företrädare för företagens produktionstekniska utveckling i Sverige. Vårt mål är att snarast genom applikationer av känd kunskap och ej med nyutveckling, bidra till att Sverige skall återta en tätposition inom Produktionstekniken och därmed i den internationella välståndsligan. Verksamheten skall inriktas på produktionstekniska tillämpningar som kan snabbt implementeras, inom områdena produktionsekonomi, ekonomistyrning, bland annat genom införande av metoder som ger synkrona detaljflöden, som förkortar leveranstider och minskar tillverkningskostnader samt optimering av skärdata för hela produktionskedjan.

I de flesta fall innebär denna utveckling införande av mjukvaror i planerings - och beredningsarbetet, samt i produktions - och tjänstesektorerna, oftast kallad Information Technology (IT).

En lyckad implementering medför kortare tillverkningstider och leveranstider samt lägre tillverkningskostnader samt minskar risken för fortsatt utflyttning av produktionsresurser. Vårt Motto är uppnående av en reduktion av tillverkningstiden eller leveranstiden med 40 procent, och därmed eller med andra medel minska produktionskostnaden med 25 procent, utan att behöva investera i dyr hårdvara.

Kommittén åstadkommer ovannämnda förbättringar genom programverksamheten, liksom ambitionen att följa utvecklingen inom produktionstekniken och överföra ny information och nya kunskaper till medlemmarna, samt arbeta för att förbättra utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Vi kommer att fortlöpande ha 1 - 2 sidor tillgängliga i "Mekanisten" för information om programverksamheten inklusive korta presentationer av licentiat- och doktorsavhandlingar eller projekt vid de tekniska högskolorna.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...