Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Stora motorer

Kommittén för Förbränningsmotorer för Fartyg och stationär Kraftgenerering består av personer som är eller har varit knutna till utveckling, produktion och service för marina motorer, för framdrift och för generatoraggregat och tillhörande komponenter och system.

Stora förbränningsmotorer har en lika lång och framgångsrik historia utgående från Sverige, som den som gäller för stora elmotorer (ASEA…). Mycket är knutet till utvecklingen av dieselmotorn kring förra sekelskiftet, där den allra första exportlicensen i Europa för tillverkning enligt Rudolf Diesel’s patent togs upp av Atlas-Diesel i Stockholm. Att följas av Nohab’s motortillverkning för lokomotiv, Götaverken för stora fartyg, Hedemora, m.fl., för att (närmast i nutid) avse Wärtsilä Nohab’s tillverkning i Trollhättan. Idag domineras motor-tillverkningen i Sverige av högvarviga fordonsmotorer (Volvo-Penta och Scania) vilka också har en viktig marknad för framdrift och el-generering i mindre fartyg.

Många motor-komponenter och system har uppfunnits, patenterats och utvecklats under årtionden i Sverige och utgör fortsatt en viktig gren av vår tillverkningsindustri och tjänstesektor.

Stora motorer har generellt en mycket lång nyttjandetid på 30-50år. Att stora fartygs-motorer och den sista seriebyggda medelvarvsmotorn, Wärtsilä Nohab WN25, slutade tillverkas i Sverige år 2000 betyder att tyngdpunkten för stora motorer förskjutits mot utveckling, komponenttillverkning och tjänster. Utveckling på företag och högskolor är nu mycket intensiv vilket bl.a. sammanhänger med nya lag- och marknadskrav på sänkt bränsleförbrukning, alternativa bränslen och minskade emissioner. Skapandet, inom FN-organet IMO, av Emission Control Areas (ECA) som redan från start av 2015 (och med kommande skärpningar och utbredningar) kommer att gälla för Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Nordamerikas kuster och påverkar kraftigt redare med fartyg verksamma i dessa områden.

Kommittén har sitt grund i Svenska Cimac-föreningen (svenskacimac.se) där aktiva personer och företag är listade. Verksamheten i Sverige är nu samordnad med Mekanisterna och information om seminarier och aktiviteter sker utgående från web-platsen mekanisterna.se. Kommitténs ordf. och primär kontaktperson är Kurt V Olsson (kurtvolsson@gmail.com)

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...