Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Inbjudan till seminarie: Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem

- Vad innebär ”elektrifiering av hydraulsystemet” och vad kommer det att innebära för hydraulikens omfattning?
- Vad innebär de nya säkerhetskraven för hydrauliken i autonoma och automatiska fordon?
- Vem fyller på hydraulolja i ett autonomt fordon? Vem byter sågkedja? Vem lyssnar på oljud från maskinen?
- Hydraulvätskan är en gemensam komponent för hela hydraulsystemet och skall då ha samma funktionssäkerhet som systemet. Hur påverkar det leverans, uppföljning och analysmetoder?
- Kan det fortfarande tas fram nya hydraulvätskor och är det verkligen lönsamt att utveckla dessa?
 
Det är några frågor som kommer att tas upp på seminariet 17 maj 2018 kl 09.30-16.00 i centrala Stockholm.
 
Anmäl dig senast 14 maj 2018 - anmälan och information här..
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet