Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Tidsresa med Mekanister framgångsrikt genomförd!

Nu skojar du! Hur då? Jo så här gick det till! Den 23 september testade ett gäng Mekanister att resa tillbaks i tiden. I Norrtälje närmare bestämt på Pythagoras. Då vi steg över tröskeln till verkstaden sveptes vi närmare 100 år tillbaks i tiden. Vi kunde bekanta oss med ett stycke industrihistoria som startade med en tillverkning av räknemaskiner och som så småningom utvecklades till att bli en omfattande tillverkning av tändkulemotorer.

Vår ciceron berättade kunnigt både om teknikutvecklingen inom mekanisk bearbetning och demonstrerade ett urval av verktygen. Vi fick även en inblick i hur arbetsförhållanden såg ut under 1900 talets första hälft. För många var säkert besökets höjdpunkt stunden då en av klenoderna startades och vi kunde alla njuta av det sköna ljud som bara en tändkulemotor kan bjuda på. Och numera vet vi vilket tomgångsvarvtal en dylik motor har – men se det berättar vi inte! Svaret fås endast genom ett eget besök.

Vips var vi alla hela och välbehållna åter i nutid och besöket avslutades med en kort betraktelse varför dieselmotorn tekniskt konkurrerade ut tändkulemotorn, men se ljudmässigt tänkte alla det var allt bättre förr.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet