Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Tidsresa med Mekanister framgångsrikt genomförd!

Nu skojar du! Hur då? Jo så här gick det till! Den 23 september testade ett gäng Mekanister att resa tillbaks i tiden. I Norrtälje närmare bestämt på Pythagoras. Då vi steg över tröskeln till verkstaden sveptes vi närmare 100 år tillbaks i tiden. Vi kunde bekanta oss med ett stycke industrihistoria som startade med en tillverkning av räknemaskiner och som så småningom utvecklades till att bli en omfattande tillverkning av tändkulemotorer.

Vår ciceron berättade kunnigt både om teknikutvecklingen inom mekanisk bearbetning och demonstrerade ett urval av verktygen. Vi fick även en inblick i hur arbetsförhållanden såg ut under 1900 talets första hälft. För många var säkert besökets höjdpunkt stunden då en av klenoderna startades och vi kunde alla njuta av det sköna ljud som bara en tändkulemotor kan bjuda på. Och numera vet vi vilket tomgångsvarvtal en dylik motor har – men se det berättar vi inte! Svaret fås endast genom ett eget besök.

Vips var vi alla hela och välbehållna åter i nutid och besöket avslutades med en kort betraktelse varför dieselmotorn tekniskt konkurrerade ut tändkulemotorn, men se ljudmässigt tänkte alla det var allt bättre förr.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Chefredaktören har ordet

Hej alla läsare av Mekanisten

Nu finns ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning, att ladda ner. Sommaren är nu slut även om man kan se både ivrigt krypande myror, några vilsekomna svalor och simmande snokar. Ljuset håller på att  gå över från sommarljust till ålamörkt och vi är bara två månader bort från omställningen till normaltid. Men vad gör en tekniker under sådana omständigheter? Han försöker följa med, titta ny teknik som presenteras, ta gammal teknik till heders igen och fundera på vad nästa decimal kan vara på pi, om nu inte de nästan 350 decimalerna som presenteras på sidan 9 räcker?

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2017-08-24

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet