Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium - Gröna fartyg 16 april 2015

Miljö och energi för sjöfarten – utmaningar och nya koncept!

Aktuella bränslen och nya drivsystem för en lönsam sjöfart.

Fartygets utformning och lastförmåga.

Miljökrav vid upphandling.

Motorutveckling och angränsande system.

Rätt val vid anpassningen till nya miljö- och energikrav är avgörande för en lönsam sjöfart. I seminariet får Du insikt i hur andra aktörer ser på nuläget och framtiden.

Datum: 16 april 2015 klockan 09.30-16.20 i centrala Stockholm och förintresset har varit stort.

Program

Anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Priset för seminariet är 1 000 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 1 800 SEK för icke medlemmar. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig då betalar du endast 1 200 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 490 SEK/år.

Till anmälan

 

Väl mött!

Mekanisternas Kommitté för Stora motorer (f.d. CIMAC NMA)

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet